Resultaat 13–24 van de 28 resultaten wordt getoond

September 1988

Katern 28: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Juni 2004

Katern 91: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, H.O. Kerkmeester

Kwaliteit van juridische publicaties

Redactie Ars Aequi Maandblad

Post thumbnail
De publicatiecultuur in de rechtswetenschap kreeg de afgelopen jaren veel aandacht. Daaronder ook de wijze waarop tijdschriftredacties artikelen beoordelen. Onlangs blies Van Gestel het debat nieuw leven in met zijn preadvies voor de NJV. Naar aanleiding van dit preadvies heeft de redactie van Ars Aequi haar eigen beoordelingsprocedures tegen het licht gehouden. Zij heeft besloten de peer review-procedure af te schaffen en de lezers en auteurs van Ars Aequi meer inzicht te verschaffen in de wijze waarop zij ontvangen artikelen beoordeelt.

Opinie | Redactioneel
Februari 2016
AA20160071

Ranking van tijdschriften

Over de psyche van de wetenschapper en Harvard aan de Rijn

J.M. Smits

Maart 2010
AA20100164

Rechtsgeleerde masochisten

W.A. Wagenaar

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. Wagenaar gaat in op de moeilijkheid van de rechtswetenschap en de juristerij omdat iedereen er een andere ordening op nahoudt.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2001
AA20010756

Rechtsgeleerde zelfreflectie

A. Soeteman

Maart 2010
AA20100182

Rechtsgeleerdheid ≈ wetenschap

W.J.M. Voermans

Opinie | Column
Mei 2011
AA20110361

Rechtswetenschap

F.B.M. Kunneman

Post thumbnail

In deze monografie staat het standaardbeeld van de rechtswetenschap – ‘de rechtsgeleerdheid’ – centraal. Wat is rechtswetenschap en wat zijn de taken en producten van de rechtswetenschap?

9789069161013 - 1-8-1991

Rechtswetenschap (Digitaal boek)

F.B.M. Kunneman

Post thumbnail

In deze monografie staat het standaardbeeld van de rechtswetenschap – ‘de rechtsgeleerdheid’ – centraal. Wat is rechtswetenschap en wat zijn de taken en producten van de rechtswetenschap?

9789069161013 - 1-8-1991

Schrijven en tellen

C.A.J.M. Kortmann

Maart 2010
AA20100156

So you think you can rank?

M.V. Polak

Over rechtswetenschap en tijdschriftranking. Doe ik mee aan deze idioterie?

Maart 2010
AA20100180

Tegenspraak in de rechtswetenschap

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail
De vraag of tegenspraak binnen de rechtswetenschap voldoende georganiseerd is laat zich moeilijk in algemene zin beantwoorden, alleen al omdat onze discipline heel pluriform is en in toenemende mate internationaal, terwijl tegenspraak verschillende vormen kan aannemen en een toetsingskader voor wat als ‘voldoende’ wordt beschouwd ontbreekt. In deze bijdrage wordt niettemin de stelling betrokken dat juristen bij de beoordeling van hun onderzoek wel erg zwaar leunen op zelfregulering zonder daarbij kritisch te reflecteren op kwaliteitsstandaarden, op methodologische spelregels en op de inrichting van meer expliciete, op hoor en wederhoor gebaseerde, onpartijdige beoordelingsprocedures.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2017
AA20170878

Resultaat 13–24 van de 28 resultaten wordt getoond