Rechtshulp in economisch perspectief


In dit artikel wordt op economische wijze het systeem van de gefinancieerde rechtshulp besproken. Eerst wordt de doelstelling en de huidige regeling van de rechtshulp kort beschreven. Vervolgens wordt de afweging van een rechtzoekende in een eenvoudig model geïllustreerd; hieruit worden enige conclusies over de vraag naar rechtshulp en de huidige rechtshulpregeling getrokken. Vervolgens komt een empirische analyse van de vragers van rechtshulp aan de orde. Daarna wordt bekeken in hoeverre het rechtshulpsysteem en de rol van de aanbieders daarin tot een maatschappelijk gezien optimaal gebruik van rechtshulp leidt. Tenslotte volgt een aantal conclusies.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. van Tulder

Verschijning: oktober 1990

Archiefcode: AA19900692

afwegingsmodel empirische analyse minder draagkrachtigen niveau rechtseconomie rechtshulp rechtszoekenden

Bijzonder nummer Rechtseconomie