Katern 54: Vrouw en recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Verrijn Stuart

Verschijning: maart 1995

Archiefcode: AAK19952590

directe discriminatie indirect onderscheid pensioen rapportageverplichting verjaring VN-Vrouwenverdrag

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht