Een recht is een recht. Kerkelijk pensioenfonds als burgerlijke rechtspersoon?


Is een kerkelijk pensioenfonds een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek kerkgenootschap? De Commissie Gelijke Behandeling vindt van niet? De interpretatie van artikel 2:2 BW en artikel 3 Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt in het licht van de godsdienstvrijheid als recht van het kerkgenootschap geplaatst. Aan de hand van een recent oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling wordt ingegaan op de doorwerking van kerkelijk recht en met name van het canoniek recht als kerkgenootschappelijk statuut binnen de Nederlandse burgerlijke rechtsorde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.P.H. Meijers

Verschijning: Juli 2003

Archiefcode: AA20030588

Canoniek recht Commissie Gelijke Behandeling pensioen rechtspersonenrecht

Burgerlijk recht

Bijzonder nummer Recht & Religie