Katern 95: Sociaal recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Heinsius

Verschijning: juni 2005

Archiefcode: AAK20055262

discrepantie bedoeling en feitelijke uitvoering IVA kwalificatie arbeidsovereenkomst overeenkomst van opdracht toekomst Werkloosheidwet WGA wia

Sociaal-economisch recht Sociaal recht