Het ouderschapsplan in nationaal en internationaal perspectief

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Het ouderschapsplan is in artikel 815 Rv als een vereiste bij het echtscheidingsverzoek geformuleerd. Daarmee is het in procedureel opzicht tot de toegangsdeur van de echtscheidingsprocedure gemaakt. Het ontbreken van een ouderschapsplan kan in het uiterste geval tot gevolg hebben dat het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard. Levert het ouderschapsplan bij een scheiding tussen Nederlandse echtgenoten in de praktijk al genoeg problemen op, nog lastiger wordt het als er bij een echtscheiding internationale aspecten zijn.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): H. Ackermans-Wijn

Archiefcode: UCERF2010067

echtscheidingsprocedure ouderschapsplan vereiste bij echtscheidingsverzoek