oorlogsmisdaden

Resultaat 13–16 van de 16 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (235) Staatsrecht

L.F.M. Besselink

Rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij onder andere aan de orde komt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter om in het buitenland gepleegde oorlogsmisdrijven met terugwerkende kracht te beoordelen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1994
AA19940619

Tribunaal voor Joegoslavië; een gerechtvaardigde doch riskante onderneming

H. von Hebel

Op 25 mei 1993 besloot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot oprichting van een ad hoc 'Internationaal Tribunaal voor de berechting van persoon verantwoordelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht gepleegd op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië sinds 1991'. Met recht kan van een zeer bijzondere stap worden gesproken; een stap ook die de nodige juridische en praktische vragen oproept. Op enkele van deze vragen, waaronder die naar de rechtsbasis en de mogelijke effectiviteit zal in onderstaand artikel nader worden ingegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1994
AA19940145

Uitvoeringswet Internationaal Strafhof

J.A.C. Bevers

Het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof is na 60 ongehoord snelle ratificaties in werking getreden. Daarmee is de rechtsmacht aangevangen voor het Strafhof, dat zal gaan zorgen voor de vervolging van personen, verdacht van het plegen van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Dit artikel zal stil worden gestaan bij de gevolgen die de komst van het Strafhof heeft voor de Nederlandse wetgeving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2002
AA20020840

Vervolging van Oorlogsmisdaden en Misdaden tegen de Mensheid: De Democratische Republiek Congo

P. van de Auweraert

Er bestaat vandaag de dag een duidelijke internationale consensus dat het bestrijden van de impuniteit voor de internationale misdaden van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden een integraal en noodzakelijk onderdeel vormt van elke geslaagde wederopbouw en verzoeningsinspanning in landen die zich in een zogenaamde postconflict situatie bevinden. Deze beknopte bijdrage zal kort ingaan op de toepassing van die internationale consensus op de Democratische Republiek Congo (DRC).

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2006
AA20060188

Resultaat 13–16 van de 16 resultaten wordt getoond