Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 43

Argentijnse hockeycoach


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Th.L. Badoux

Archiefcode: RV20070043

05-09-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BB2906) zaaknummer: 200608727/1

belanghebbende ontvankelijkheid tewerkstellingsvergunning

Arbeidsmigratie

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 1:2, lid 1Art. 7:1Art. 8:1, lid 1(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 6(WAV) Wet arbeid vreemdelingen Art. 6, lid 1