Jurisprudentie Ondernemingsrecht 2022


De belangrijkste uitspraken met annotaties van 1897 tot en met 2022 op het gebied van het ondernemingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

Deze achtste druk is helemaal bijgewerkt naar de stand van nu en bevat een selectie van in Ars Aequi in de loop der jaren tot begin 2022 geannoteerde rechterlijke uitspraken op het gebied van het ondernemingsrecht, aangevuld met enkele elders gepubliceerde uitspraken die tot het verplichte repertoire van elke rechtenstudent behoren. Geschrapt zijn enkele uitspraken die door ontwikkelingen in wetgeving of rechtspraak nadien hun belang hebben verloren. Op die manier is de bundel niet alleen weer geschikt gemaakt voor het universitaire en hoger beroepsonderwijs, maar ook voor de praktijk.

De annotatoren van Ars Aequi proberen steeds de betreffende uitspraak te behandelen “met een rustige aanloop” en te plaatsen in een breed achtergrondkader, zodat ook studenten die nog niet heel erg in de materie zijn geverseerd deze kunnen plaatsen in de rechtsontwikkeling. Tegelijkertijd wordt door de annotatoren dikwijls stelling genomen en schromen zij niet hun persoonlijke visie te geven op de centrale rechtsvraag en de wijze waarop die in de uitspraak is behandeld. Hierdoor wordt getracht het kritisch vermogen van studenten aan te scherpen en hun te leren dat ook het ondernemingsrecht een discursieve grootheid is, zoals de Leidse hoogleraar Hans Nieuwenhuis het placht te duiden.

Met voorwoord van Prof.mr. M.J. Kroeze, vice-president van de Civiele Kamer van de Hoge Raad der Nederlanden.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): S.M. Bartman, G.J.H. van der Sangen (red.)

8e druk 2022

Verschijningsdatum: 08-08-2022

ISBN: 9789493199569

Pagina's: 950

jurisprudentie jurisprudentiebundel ondernemingsrecht

Burgerlijk recht Ondernemingsrecht

Alle uitgaven Jurisprudentiebundels

 59,50