Resultaat 13–24 van de 24 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 87

Rvb, geen toereikende en passende voorliggende voorziening

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 90

geen rechtstreekse werking artikel 23 en 24 IVRK

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 92

beëindiging leefgelden alleenstaande minderjarige vreemdeling

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 20

Maslov Grote Kamer. Openbare orde en tweede generatie jongere

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 92

Recht op Rvb toelage voor niet-rechtmatig verblijvende kinderen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 12

Dublinoverdracht gehandicapt minderjarig kind

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 72

Popov: verblijf van kinderen in detentiecentrum

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 88

opvang gezinnen met minderjarige kinderen zonder rechtmatig verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 99

het belang van het kind

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 78

kind geboren in penitentiaire inrichting

Ter dood veroordeelde jongeren in de Verenigde Staten

C.J. Verduyn

In dit artikel volgt een beknopte weergave van een rapport van Amnesty International over de tenuitvoerlegging van de doodstraf bij minderjarigen in de Verenigde Staten.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1992
AA19920411

Voortbestaan Kinderrechtswinkel Amsterdam door financiële problemen bedreigd

E. Florijn, T.B. Trotman

In dit artikel wordt destijds in geldnood verkerende Kinderrechtswinkel Amsterdam besproken en de goede zaken die zij met name op het gebied van het jeugdrecht verricht. In dit artikel wordt de wijze waarom de Kinderrechtswinkel aan financiering tracht te komen beschreven en de initiatieven worden ondersteund.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1990
AA19900439

Resultaat 13–24 van de 24 resultaten wordt getoond