Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 92

beëindiging leefgelden alleenstaande minderjarige vreemdeling


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.H. Slingenberg

Archiefcode: RV20070092

29-08-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BB2532) zaaknummer: 200700971/1

besluit besluitbegrip leefgelden minderjarige opvang vreemdeling

Opvang

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 1:3(Wjz) Wet op de jeugdzorg Art. 38, lid 4