master

Toont alle 10 resultaten

De bachelor-masterstructuur

J.W. Zwemmer

In dit artikel wordt ingegaan op de invoering van de Europese bachelor-masterstructuur. De gevolgen voor de rechtenfaculteiten worden onder andere besproken.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2001
AA20010240

De Kille Kern

J.A. Bomhoff, M. Zwiers

Dit redactioneel geeft een weergave van de gevolgen van de invoering van het Bachelor-Mastermodel.

Opinie | Redactioneel
januari 2002
AA20020005

De Master International Business Transactions & Law van de ANLS

C.E. du Perron

In de bachelor-masterstructuur is het niet meer vanzelfsprekend dat studenten hun gehele rechtenstudie aan dezelfde universiteit blijven. Zij kunnen na het behalen van hun bachelorstitel ook kiezen voor het volgen van een masteropleiding elders. Een van de mogelijkheden is de master International Business Transactions & Law van de Amsterdam Nyenrode Law School. In deze bijdrage beschrijf ik wat die bijzondere masteropleiding inhoudt.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2003
AA20030072

De scriptie

E.H. Hondius

In deze column geeft Hondius aan wat een scriptie voor studenten kan betekenen en geeft daarbij een aantal tips voor een succesvolle scriptie.

Opinie | Column
oktober 2007
AA20070739

Het Amerikaanse ‘master of laws’-programma

D. Lemstra

In dit artikel wordt door een ervaringsdeskundige het post-doctorale onderwijs beschreven aan een Amerikaanse universiteit, meer in het bijzonder: Columbia University. Er wordt ingegaan op het onderwijssysteem, -programma en praktische zaken zoals aanmelden en kosten van de opleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 1991
AA19910396

Het Convenant civiel effect 2016: leidt meer uniformiteit tot meer academische kwaliteit?

M.T.A.B. Laemers

Post thumbnail

In maart 2016 sloten de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en alle juridische faculteiten in Nederland een convenant over de eisen voor het civiel effect. De programma’s van de juridische opleidingen moeten uiterlijk met ingang van academisch jaar 2017-2018 daaraan zijn aangepast. De vraag is of het convenant grote gevolgen gaat hebben voor de praktijk en voor de kwaliteit van de juridische opleidingen.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2017
AA20170155

Het Europa College in Brugge: een life-time experience

E.J. Poelman

In dit artikel wordt de éénjarige Master's opleiding in het Europees recht verzorgd door het Europa college in Brugge beschreven. Aan de orde komen het curriculum, de docenten, huisvesting en het studentenleven.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 1997
AA19970710

Island in the Sun

Master Nederlands recht halen op een paradijselijk eiland

E.H. Hondius

De Universiteit van de Nederlandse Antillen biedt onverwachts het beste onderwijs dat het Koninkrijk te bieden heeft. En een plezierige bijkomstigheid is natuurlijk de paradijselijke omgeving.

Opinie | Column
oktober 2010
AA20100683

Meesterlijke kronkels, maar nog steeds geen Masters: de slangenkuil BaMa

G. Davies

Dit artikel legt uit waarom met de BaMa geen echte bachelor- of mastersopleidingen zijn ingevoerd,waarom dat zal veranderen en wat dat op de lange termijn voor effect zal hebben. Het lijkt erop dat het zal uitmonden in een kortere – en dus goedkopere – basiseducatie, in meer onderlinge competitie tussen de faculteiten om studenten te verwerven, resulterend in meer druk op de academici om te presteren, zowel op de onderwijsgevenden alsook op de onderzoekers. Misschien is er een verklaring waarom de BaMa zo trapsgewijs is ingevoerd (eerst de naam, daarna de inhoud): verkoophet zo dat iedereen er alvast aan went, en onthul de ware aard daarna als er geen weg meer terug is.Het positieve: de echte masteropleiding, als die er komt, zal het universitaire leven enorm verrijken.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2003
AA20030797

To be or not to be

Over hbo-juristen, (g)een toga en wat ze eigenlijk zouden moeten doen

E. van de Luytgaarden

Post thumbnail Slotartikel over de verschillen tussen HBO- en WO-juristen waarbij de auteur met name de meningen van de eerdere auteurs analyseert en zijn eigen visie hier op loslaat.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2008
AA20080912

Toont alle 10 resultaten