Showing all 5 results

Architect van de Nederlandse staatsinrichting

Thorbecke en de Grondwet van 1848

W.P. Secker

In dit artikel behorende bij de rode draad 'Canon van het recht' wordt Thorbecke besproken. Deze bekendste staatsman van Nederland heeft er met 'zijn' Grondwet van 1848 voor gezorgd dat Nederland een evenwichtig en gedeeltelijk democratischer Grondwet kreeg. In het artikel wordt ook ingegaan op de wetenschappelijke achtergrond van Thorbecke.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
September 2009
AA20090591

De Koning in het Nederlandse staatsrecht

A.P. Krijnen, D.A. Roos, B.P. Vermeulen

De basisbeginselen van het Nederlandse staatsrecht uitgelegd aan de hand van oorspronkelijke en actuele betekenissen van het koningschap in de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de politieke praktijk.

9789069165585 - 1-9-2005

Het misdrijf majesteitsschennis afgeschaft

De initiatiefwet tot opheffing van de bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en belediging van bevriende staatshoofden

S.S. Arendse, P.A.M. Verrest

In deze bijdrage zullen de auteurs de inhoud van de Wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen uitlichten. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de belangrijkste discussiepunten tijdens de parlementaire behandeling en de wijzigingen die als gevolg daarvan in het voorstel zijn aangebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 2019
AA20190694

Het Nederlandse staatshoofd in rechtshistorisch perspectief

P.A.J. van den Berg

In 2010 werd door twee parlementariërs een wetsvoorstel ingediend, dat ertoe strekt om de deelname van de koning aan de regering te beëindigen. De vorst zou zich volledig moeten toeleggen op zijn functie als staatshoofd. In dit stuk wordt betoogd dat de dubbelfunctie van de koning het gevolg is van de opkomst van het parlementaire stelsel en dat het wetsvoorstel uit 2010 past in de lijn van die historische ontwikkeling.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
Mei 2020
AA20200436

Naar een republikeinse grondwet

H.G. Warmelink

Staatsrechtjurist Han Warmelink stoort zich aan het ‘koninklijke’ karakter van de Grondwet en pleit er in deze aflevering van Herschrijf het Recht voor om het koningschap anders te positioneren in de Grondwet. Het koningschap als ornament zoals in België of Zweden trekt hem echter niet aan; hij ziet meer in het Duitse model, met een door het parlement aangestelde president.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
Mei 2010
AA20100302

Showing all 5 results