Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 57

op specifieke omstandigheden van het geval afgestemde duur inreisverbod


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P. Boeles

Archiefcode: RV20120057

15-06-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BW9112) zaaknummer: 201202257/1/V3

inreisverbod terugkeer vreemdelingenbewaring

Openbare orde

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:8, lid 1(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 6.5a(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 47, lid 1Art. 66Richtlijn 2008/115/EG (Terugkeer) Art. 11, lid 2