Resultaat 25–36 van de 37 resultaten wordt getoond

maart 1996

Katern 58: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

maart 1996

Katern 58: Strafrecht

C.H. Brants

september 1996

Katern 60: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

juni 1998

Katern 67: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

december 1998

Katern 69: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

maart 2001

Katern 78: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

juni 2002

Katern 83: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

maart 2003

Katern 86: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 2005

Katern 94: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein

Nawoord ‘Euthanasie: de grens bereikt?’

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, J.B. Spath

In dit nawoord op een reactie wordt ingegaan op het onderscheid tussen een maatschappelijk en juridisch debat rondom euthanasie.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2001
AA20010441

Nieuwe euthanasiewetgeving getoetst aan het EVRM

C. Samkalden, H. Snijders

De nieuwe wettelijke regeling van euthanasie heeft geleid tot heftige reacties uit binnen- en buitenland. Een van de kritiekpunten is dat euthanasie in strijd zou zijn met het recht op leven, zoals onder andere vastgelegd in artikel 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fun- damentele vrijheden(hierna:EVRM). Interpretatie van artikel 2 EVRM kan echter niet leiden tot de conclusie dat euthanasie in strijd is met het daar omschreven recht op leven.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2001
AA20010558

Reactie op: Euthanasie: de grens bereikt?

R.H.M. de Leeuw

In dit artikel wordt een kritische reactie gegeven op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over euthanasie.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2001
AA20010440

Resultaat 25–36 van de 37 resultaten wordt getoond