discriminatie

Resultaat 25–36 van de 119 resultaten wordt getoond

Gelijke behandeling is een rechtsplicht in SGP-casus

Een reactie op Kortmann

R. Kooijman

Reactie op een noot van Kortmann over gelijke behandeling van vrouwen bij de SGP. Kortmann geeft zelf nog een kort nawoord.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2008
AA20080626

Gewaande rechten

Boekbespreking van 'Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche constitutie' van M.J. Gunning

P. van der Grinten, K. Vos

In dit artikel, behorend bij de rode draad `Op zoek naar gefeminiseerd recht´ wordt een proefschrift besproken met als titel `Gewaande rechten´ waarin het denken over vrouwenrechten en de positie van vrouwen door grote denkers, zoals Thomas van Aquino, Locke, Rousseau en Kant aan de orde komt.

Literatuur | Boekbespreking | Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
mei 1992
AA19920299

Het kind van de rekening

I. Meijer

Redactioneel artikel waarin twee redacteuren betogen dat het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek niet meer van deze tijd is. Na een aantal voorbeelden waarin Nederland door het EHRM op haar vingers is getikt inzake onder meer afstamming en erkenning bepleiten de redacteuren voor een actualisering van Boek 1 BW.

Opinie | Redactioneel
februari 1995
AA19950099

Het verschil in toelating tussen verschillende groepen Nederlanders in Aruba en de Nederlandse Antillen

H.B. van Aller

Dit artikel gaat over een bij de Hoge Raad aanhangige zaak omtrent het toelaten van kansarme Antillianen en Arubanen in Nederland. De Nederlandse overheid denkt namelijk aan een toelatingsregeling voor deze groepen mensen

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2000
AA20000037

Homo ludens

B.I. Bethlehem, T. Kodrzycki

In dit redactioneel artikel wordt aan de hand van een zaak voor de Commissie Gelijke Behandeling over dansparen uitgewerkt wat direct en indirect onderscheid inhoud. (Vegl. Rb. 's-Gravenhage 26-07-2006, LJN:AY5005).

Opinie | Redactioneel
oktober 2006
AA20060688

Ik ben er, dus ik ben strafbaar

W.J. Veraart

De Nederlandse Grondwet opent met ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ De plannen van het nieuwe kabinet om mensen die illegaal in ons land zijn te bestraffen, zijn volgens Wouter Veraart dan ook een merkwaardige poging om het eerste artikel van de Grondwet te amenderen.

Opinie | Column
december 2012
AA20120923

september 2006

Katern 100: Europees recht

- UL Europa Instituut

maart 2008

Katern 106: Constitutioneel recht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

maart 2008

Katern 106: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

maart 1989

Katern 30: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1989

Katern 31: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1989

Katern 31: Jeugdrecht

F. van Kranen

Resultaat 25–36 van de 119 resultaten wordt getoond