discriminatie

Resultaat 49–60 van de 119 resultaten wordt getoond

juni 2002

Katern 83: Telecommunicatiewet

N.A.N.M. van Eijk

december 2002

Katern 85: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

maart 2004

Katern 90: Rechtssociologie

B.P. Sloot

september 2005

Katern 96: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 2006

Katern 99: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Klachtbehandeling in het onderwijs: inkadering van het klachtrecht

M. Ettema

Post thumbnail De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is een commissie die klachten op het gebied van onderwijs behandelt. In dit artikel staat de werkwijze van de LKC centraal en wordt inzicht gegeven in de kaders waarbinnen de LKC opereert. De grondslag, de werkwijze en de brede doelstelling van het onderwijsklachtrecht (onderwijskwaliteit) passeren de revue; aldus ontstaat een beeld van de behandelde klachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210143

Leeftijd, differentiatie of discriminatie?

H. van Maarseveen

Evenmin als het begrip 'de jongere' een relatie heeft met werkelijke jongeren, heeft het begrip 'de oudere' dat met werkelijke, oudere mensen. Geen jongere of oudere herkent zichzelf in de oordelen, vooroordelen, karakteristieken en toeschrijvingen die in deze begrippen liggen opgesloten. De basis van beide begrippen is leeftijd, gemeten volgens de gregoriaanse kalender. Dat is ogenschijnlijk een objectief criterium, net zoals geslacht of ras. De vraag is of het criterium wel zo'n vanzelfsprekende maatstaf mag zijn om mensen verschillend te behandelen. Om die vraag loopt men in Nederland gemakkelijker heen dan elders. Onderstaande bijdrage beoogt op dit punt 'legal consciousness raising'. Leeftijd is niet zo'n onverdacht criterium om een verschillende rechtsbedeling te rechtvaardigen.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880627

Necrologie van een gedoogconstructie

W.J. Veraart

De gedoogconstructie van CDA, VVD en PVV is ter ziele. Geldt hetzelfde voor de gedogende houding van Mark Rutte ten opzichte van het discriminerende meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen?

Opinie | Column
mei 2012
AA20120365

Over hordenlopen, profeten en toekomstmuziek

Verslag van symposium 'Recht in evenwicht. De integratie van vrouw en recht in het juridisch onderwijs'

P. van der Grinten, L. Hora Adema

Artikel over een symposium waarbij het onderwerp is of een vak onder de titel 'vrouw en recht' in de rechtenopleiding geïntegreerd moet worden.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 1993
AA19930250

Recht op Nederlands

P.W.C. Akkermans

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 20 juni 1990, nr. R03.88.0156, niet gepubliceerd (ABkort 11 augustus 1990, nr. 726) (L.C. Spithost te Bergum, gemeente Tietjerksteradeel/gedeputeerde staten van Friesland, vertegenwoordigd door mevrouw drs. J.A. de Vries, ambtenaar der provincie)  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1993
AA19930133

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 78

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 84

Resultaat 49–60 van de 119 resultaten wordt getoond