Beantwoording rechtsvraag (269) vergelijkend staatsrecht


Beantwoording van een rechtsvraag waarbij constitutionele regelingen van Nederland, Duitsland en Frankrijk met elkaar vergeleken worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Boon

Verschijning: juni 1998

Archiefcode: AA19980620

constitutie Grondwet politiek tweekamerstelsel

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag