Verlepte zonnebloemen. Rechtsvraag (312) strafrecht


Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarbij studenten worden uitgedaagd om de vragen op te lossen en de antwoorden op te sturen naar Ars Aequi.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Boone

Verschijning: januari 2004

Archiefcode: AA20040080

casusvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag