Toont alle 5 resultaten

Ceci n’est pas een bezwaarschrift

L.J.A. Damen

Post thumbnail

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 10 juni 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1837, nr. 14-4431 WSF
Procederen over procederen; geschriften van een burger moeten naar hun juridische strekking worden beoordeeld; welwillend bestuur en welwillende rechtspraak?
Artikel 2:17, 3:41, 6:5, 6:7, 6:8, 6:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 6 Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2015
AA20150702

Consequenties van termijnoverschrijdingen in bezwaar en beroep

A.T. Marseille

Conclusie A-G Widdershoven CBb 7 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:476

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2023
AA20230972

De huisbaas heeft het gedaan!?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 31 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1861, nr. 201306772/1/V1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140286

De mensbeelden van bestuursorganen en bestuursrechters

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 18 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV1196, nr. 201107751/1/H2, LJN: BV1196, AB 2012/73

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120641

Zes is zes komma nul; toch geslaagd voor de rekentoets?

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 24 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3122, nr. 13-5699 WSF-V

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2015
AA20150219

Toont alle 5 resultaten