De ondergang van het verlofstelsel in strafzaken


Sinds 2007 kunnen kleine strafzaken in hoger beroep aan de poort worden afgedaan via een beslissing van de voorzitter van het hof. Sprake is van een verlofstelsel. Als – kort gezegd – naar het oordeel van de voorzitter een behandeling van de zaak niet in het belang van een goede rechtsbedeling is, wordt het hoger beroep buiten behandeling gelaten (art. 410a Sv). De achterliggende gedachte was dat zo capaciteit bespaard kon worden. De praktijk bleek echter weerbarstig en het verlofstelsel zal een stille dood sterven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.S. Nan

Verschijning: april 2024

Archiefcode: AA20240284

14 lid 5 IVBPR 410a Sv 6 EVRM hoger beroep Lalmahomed/Nederland Mennen/Nederland rechtsbedeling verlofstelsel

Strafrecht en criminologie

Blauwe pagina's Verdraaid recht