Van Vollenhoven and Grotius: Soulmates of Empire

Dr. Martine van Ittersum, Dundee University

Datum en tijd:
14 oktober 2021 15:30 - 17:00 uur

Locatie:
Universiteit Leiden en online

Martine van Ittersum is universitair hoofddocent geschiedenis, archieven en informatiekunde aan de Universiteit van Dundee. Haar onderzoek richt zich op de Nederlandse overzeese expansie in de vroegmoderne periode. Haar monografie Profit and Principle: Hugo Grotius, Natural Rights Theories and the Rise of Dutch Power in the East Indies, 1595-1615 reconstrueert de directe historische context van theorieën over recht en contracten van de Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645). Zij toont aan dat Hugo de Groots publicatie Mare Liberum (de Vrije Zee) (1609) is geschreven als antwoord op een reeks praktische problemen waarmee de Nederlandse Oost-Indische Compagnie werd geconfronteerd. Martine van Ittersum werkt momenteel aan een boek over de overdracht en verspreiding van het werk van Hugo de Groot.

Dit evenement is onderdeel van een lezingenreeks georganiseerd door het Van Vollenhoven Instituut, getiteld Reconsidering the Socio-Legal Gaze. Deze lezingenreeks beoogt kritisch debat te stimuleren over de visies op rechtvaardigheid en machtsrelaties die ten grondslag liggen aan Leids en internationaal Law and Society-onderzoek. De lezingenreeks Dutch Colonial Foundations in het eerste semester 2021-2022 reflecteert op het ontstaan van Law and Society-onderzoek in de context van het Nederlandse koloniale bestuur.

De lezingenreeks in het tweede semester 2021-2022 richt zich op de 'Future Horizons' van Law and Society-onderzoek aan de hand van drie centrale waarden in de hedendaagse wetenschap: dekolonisatie, diversiteit, en ontwikkeling. De lezingenreeks wordt georganiseerd door de diversiteits- en inclusiecommisie van het Van Vollenhoven Instituut, de eerste in zijn soort aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden.

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelnemers kunnen de lezingen zowel online als op locatie bijwonen.

Aanmelding: https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/VVIlecture1
Meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2021/10/van-vollenhoven-and-grotius-soulmates-of-empire