Symposium ‘Data protection as the law of everything(?)’

Datum:
22 september 2022 tot 23 september 2022

Locatie:
Brightlands Smart Services Campus

Smedestraat 2

6411 CR Heerlen

Er zijn weinig rechtsgebieden die zich zo snel hebben ontwikkeld als het gegevensbeschermingsrecht. Een halve eeuw geleden stond het gegevensbeschermingsrecht nog in de kinderschoenen en had het een beperkt toepassingsbereik. Vandaag de dag lijkt het wel alsof het gegevensbeschermingsrecht overal aanwezig is. Wat zijn de gevolgen hiervan en, is die ontwikkeling goed of juist slecht?

'Het recht van alles'

De brede definitie van wat dient te worden verstaan onder een verwerking van persoonsgegevens, in combinatie met de beperkte uitzonderingen op de toepassing van het gegevensbeschermingsrecht, versterken het idee dat gegevensbescherming 'het recht van alles' is geworden. Is een dergelijke constatering overdreven, een welkome ontwikkeling, of vormt zij een probleem? Moeten we misschien naar een meer geconcentreerde en beperktere benadering van gegevensbescherming of komt hiermee het gegevensbeschermingsrecht eindelijk tot wasdom?

Tweedaags symposium 22 en 23 september 2022

Wat betekent een ruime toepassing van het gegevensbeschermingsrecht voor andere aangrenzende rechtsgebieden die soortgelijke rechtsverhoudingen of onderwerpen regelen, zoals het non-discriminatierecht, het mededingingsrecht en het consumentenrecht? Wat kunnen we leren als we gegevensbescherming in samenhang met deze rechtsgebieden bezien, en welke (centrale) rol speelt het behoorlijkheidsbeginsel daarbij?

Op donderdag 22 en vrijdag 23 september 2022 organiseert de Open Universiteit het symposium 'Data protection as the law of everything(?)' op de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen.

Aansluitend aan de conferentie vindt op donderdag 22 september 2022 de oratie van prof. mr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht, plaats.

NOvA-punten: Voor advocaten is het mogelijk om opleidingspunten (PO-punten) aan te vragen.
Aanmelding: https://www.formdesk.com/openuniversiteit/oratie_anna_berlee
Meer informatie: https://www.ou.nl/symposium-data-protection-as-the-law-of-everything