Symposium: Constitutionele verandering in Nederland?

Over de grondwetswijzigingen van 2022-2023

Datum en tijd:
01 juni 2023 13:00 - 18:15 uur

Locatie:
Universiteit Utrecht

Janskerkhof 2-3

Utrecht

Op 1 juni 2023 organiseert het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht het symposium ‘Constitutionele verandering in Nederland? De grondwetswijzigingen van 2022-2023’, ter gelegenheid van de publicatie van het gelijknamige boek onder redactie van Janneke Gerards (hoogleraar fundamentele rechten), Jurgen Goossens (hoogleraar staatsrecht) en Eva van Vugt (universitair docent staatsrecht) – allen verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Het boek brengt staatsrechtexperts uit heel Nederland bijeen, om aandacht te schenken aan de staat van de grondwet en grondwetsherziening, de toekomst van constitutionele toetsing, en de diverse aspecten van de grondwetsherziening in 2022 (met een kleine uitloper naar 2023). Deze herziening – die leidt tot zes wijzigingen – is ook wel “de meest omvangrijke grondwetsherziening sinds 1983” genoemd. De grondwetsherziening heeft namelijk geresulteerd in (1) een algemene bepaling, in bepalingen betreffende (2) een door niet-ingezeten Nederlanders gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer, (3) het recht op een eerlijk proces en (4) het brief- en telecommunicatiegeheim, in (5) een herijking van de grondwetsherzieningsprocedure, en in (6) het aanvullen van de discriminatiegronden van artikel 1 Grondwet.

Aanmelding: Via email naar montaignecentrum@uu.nl (plaatsen zijn beperkt)
Meer informatie: https://www.uu.nl/agenda/symposium-constitutionele-verandering-in-nederland