PwC Pensioenlezing 2021 en Inaugurele rede prof. mr. dr. Bastiaan Starink

Donderdagmiddag 2 december 2021 om 16.15 uur spreekt Bastiaan Starink zijn inaugurele rede uit ter aanvaarding van de bijzondere leerstoel Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting.

Voorafgaand aan deze academische plechtigheid vindt de jaarlijkse PwC Pensioenlezing plaats, georganiseerd door het Competence Centre for Pension Research van Tilburg University. De 17e editie alweer, deze keer met als titel "Arbeidsmarkt, Pensioen en Belastingen".

Nederland staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen. Het aantal flexwerkers is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit heeft met name grote nadelige effecten op pensioenopbouw en sociale zekerheid van werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En dat terwijl de schaarste op de arbeidsmarkt enorm is.

Tegelijkertijd zitten we midden in het proces om ons pensioenstelsel te hervormen en toekomstbestendig te maken voor de komende decennia. De steeds groter wordende witte vlek behoeft daarbij meer aandacht.

Waar ligt de oplossing? Zijn de voorgestelde maatregelen wel effectief? Of moeten we het probleem zien te vinden in de sturende werking van het belastingstelsel?

Tijdens deze editie van de Pensioenlezing staan we met sprekers als prof. dr. Ton Wilthagen (Hoogleraar Arbeidsmarkt, Tilburg University), prof. dr. Gerry Dietvorst (em. Hoogleraar Toekomstvoorzieningen, Tilburg University) en prof. dr. Peter Essers (Hoogleraar Belastingrecht, Tilburg University) uitgebreid stil bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in het pensioenstelsel en in het belastingstelsel.

Na de Pensioenlezing zal, na een korte pauze, de inaugurele rede van prof. mr. dr. Bastiaan Starink plaatsvinden.

Het gehele programma ziet er als volgt uit:

13.00  - Ontvangst met lunch
13.45-15.30  - PwC Pensioenlezing
15.30-16.15 – Pauze
16.15 - Inaugurele rede
17.15 - Receptie

Kosten: Deelname is gratis
Aanmelding: https://www.tilburguniversity.edu/nl/form/pwc-pensioenlezing
Meer informatie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/ccp/pwc-pensioenlezing-2021