Property Law Lab 2019

Themamiddag Vereniging voor Burgerlijk Recht

Datum en tijd:
17 mei 2019 14:00 - 17:00 uur

Locatie:
Rijksuniversiteit Groningen

Het Kasteel

Melkweg 1

9718 EP Groningen

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht faciliteert met deze middag wederom de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers. Met een lezing over de toekomst van zekerheidsrechten opent prof. Wibier het discours. Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Verstijlen dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.

De sprekers zijn:

  • prof.mr. Reinout Wibier, Zekerheidsrechten, waartoe, waarheen;
  • mr. Teun van der Linden, Betaling na mededeling van cessie of verpanding;
  • mr. Anna Vera van Beusekom, De regulering van FinTech;
  • mr. Wouter Nieuwesteeg, 25 jaar nieuw zekerhedenrecht en een oude belofte.

De middag wordt gevolgd door een borrel.

Aanmelden voor de vergadering (voor leden) en het aanvragen van lidmaatschap kan via de website www.verenigingvoorburgerlijkrecht.nl.