Participatie voor en na besluitvorming

VMR-seminar

Datum en tijd:
14 mei 2019 14:00 - 17:00 uur

Locatie:
Jaarbeurs

Beatrixgebouw

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Onder participatie verstaat de Omgevingswet ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden [...] bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Onder belanghebbenden wordt verstaan ‘burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisatie en bestuurders van overheden’.

Het bevoegd gezag en de initiatiefnemer hebben veel vrijheid om eigen keuzes te maken voor de inrichting van het participatieproces. Vrijheid leidt tot verantwoordelijkheid, maar ook tot vragen. Bijvoorbeeld naar ‘inspiratiegidsen’, ‘handreikingen’, ‘benchmarks’, mogelijke (beleids)regels en maatwerk. En participatie van belanghebbenden in het proces van besluitvorming kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Wanneer is er voldoende participatie, ook gelet op het toepasselijke internationale (Verdrag van Aarhus) en EU-recht? Welke gevolgen heeft een gebrek aan participatie?

Nadrukkelijk moet tegenwoordig ook gedacht worden aan participatie na de besluitvorming, gedurende het proces van projectrealisatie en daarna. In hoeverre zijn burgers bijvoorbeeld ook inzetbaar bij de monitoring van milieugevolgen, bijvoorbeeld met behulp van de mobiele telefoon of anderszins? Op dit gebied is de technologie in ontwikkeling en kunnen burgers een waardevolle bijdrage leveren door gegevens te verzamelen.

Sprekers zijn: Ben Schueler (Universiteit Utrecht en Raad van State), Henk Gierveld (Universiteit Utrecht en Ministerie van I en W), Herman Bröring (Rijksuniversiteit Groningen), Denise Bakker (Chemelot) en Anna Berti Suman (Tilburg University). Voorzitter is Kars de Graaf. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een algemene ledenvergadering plaats.

Kosten: VMR-leden gratis, niet-leden € 85.
Inschrijven: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/114/