Open Lezing prof. mr. Bart Jan van Ettekoven (voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak) over Toeslagenaffaire

Datum en tijd:
19 mei 2022 19:00 uur

Locatie:
Universiteit Leiden

Lorentzzaal (A.144) van het Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25

2311 ES

Op donderdag 19 mei vanaf 19.00 uur organiseert Mordenate College zijn jaarlijkse Open Lezing (inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur, aanvang lezing 19.30 uur).Dit jaar wordt de lezing verzorgd door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoogleraar staats- en bestuursrecht (UvA), prof. mr. Bart Jan van Ettekoven. Hij zal spreken over het onderwerp ‘Bestuursrechtspraak en maatwerk na de toeslagenaffaire’.

Rechtspraak door de hoogste rechter is een permanente zoektocht tussen rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming. Tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid aan de ene kant en rechtsbescherming en rechtvaardigheid in het individuele geval. Wat staat de rechter te doen als er spanning is tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid? De rechter moet daarin een goede balans vinden. Elke zaak weer. Dat is niet altijd eenvoudig. Dat blijkt wel uit de rechtspraak over de kinderopvangtoeslagzaken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daarover in november vorig jaar een rapport gepubliceerd. Zij gaat na een jaar van reflectie aan de slag met de lessen van de reflectie. Belangrijke vragen: wanneer is een kritischer opstelling van de bestuursrechter richting de overheid gewenst?  Wie moet maatwerk bieden: wetgever, bestuur en/of bestuursrechter? Wat mag de maatschappij verwachten van tegenspraak, dialoog en verantwoording van en door de bestuursrechter? Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, spreekt erover in de Open Lezing van Mordenate College.

De Open Lezing zal fysiek plaatsvinden in de Lorentzzaal (A.144) van het Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25 (2311 ES) Leiden). We verwelkomen u graag vanaf 19.00 uur met koffie en thee. De lezing zal worden afgesloten met een borrel in het restaurant van de Rechtenfaculteit. De lezing zal alleen fysiek te volgen zijn.

Aanmelding: https://docs.google.com/forms/d/108QdKpQClGu7VpLLEMabUmiDwHtArw1DDR3Yde2vkLc/viewform?edit_requested=true
Meer informatie: http://www.mordenate.nl/OL-22/ of via mordenate@law.leidenuniv.nl