Nederlandse Vereniging voor Criminologie – Online congres 2021

Georganiseerde misdaad – Ontwikkelingen en uitdagingen

Datum: 18 juni 2021

Locatie:
Online

Vanwege het nog onzekere verloop van de pandemie en de vaccinaties, krijgt het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie dit jaar de vorm van een eendaags online congres met live-sessies. Het NVC online congres vindt op vrijdag 18 juni plaats. Dit jaar willen we de aandacht richten op het thema:

Georganiseerde misdaad – Ontwikkelingen en uitdagingen

Georganiseerde misdaad wordt steeds zichtbaarder in onze maatschappij – van berichten over de zoveelste liquidatie in Amsterdam tot verontrustende beelden van een zeecontainer omgebouwd tot een martelkamer. Er is dan ook onverminderd aandacht voor de aard, omvang en aanpak van deze vorm van criminaliteit binnen Nederland en Europa. De link tussen wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde misdaad en de praktijk van opsporing, vervolging en berechting is van fundamenteel belang. Daarnaast zijn er binnen de criminologie tal van onderzoeksgebieden en expertises die relevant zijn in de beantwoording van vragen over georganiseerde misdaad, van cybercriminaliteit tot levensloopcriminologie en empirical legal studies. Dit thema roept dus vragen op die relevant en zeer actueel zijn, waaronder:

Hoe ontwikkelt de criminele carrière van een dader binnen de georganiseerde criminaliteit zich? Hoe ziet het netwerk van deze daders eruit? Hoe kunnen (overheids)instanties verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit tegenwerken? Wat is ondermijning en hoe verhoudt ondermijning zich tot georganiseerde misdaad? In hoeverre is klimaatcriminaliteit georganiseerde misdaad? Wie zijn de slachtoffers van georganiseerde misdaad en hoe kan aan hen een stem worden gegeven? Hoe heeft de georganiseerde misdaad zich tijdens de Covid-19 pandemie ontwikkeld? Zijn er gedurende die pandemie ‘nieuwe’ vormen van georganiseerde misdaad ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering of vrijheidsbeperkingen?

In een plenaire sessie zullen vooraanstaande wetenschappers en professionals een discussie rondom het thema ‘georganiseerde misdaad en ondermijning’ leiden. Daarnaast bestaat het online congres uit een aantal parallelsessies van ongeveer anderhalf uur waarin sprekers over uiteenlopende criminologische thema’s zullen presenteren en discussiëren met online aanwezigen. Hierbij komen zowel georganiseerde misdaad als tal van andere onderwerpen aan bod. Sessies worden alleen live gestreamd en bijgevolg niet opgenomen. Aan het eind van de dag zal de digitale uitreiking van de jaarlijkse NVC scriptieprijs plaatsvinden. Tijdens het congres is er ruimte voor informeel gesprek, kennismaking en/of brainstormen met andere deelnemers.

Call for papers

We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage in één van de parallelsessies op het online congres. Kijk op de site om te zien op welke manieren u een bijdrage kunt leveren. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 14 mei 2021.

Kosten: gratis
Aanmelden en meer informatie: https://nvccongres.nl/