Najaarsvergadering 2019 Vereniging voor Burgerlijk Recht

'Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten'

Datum en tijd:
6 december 2019 14:00 uur

Locatie:
Pels Rijcken

Bezuidenhoutseweg 57

2595 AA Den Haag

Op vrijdag 6 december houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Het thema van de vergadering is 'Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten'. Tijdens deze vergadering worden de preadviezen 'Digitalisering en vermogensrecht' van prof.mr. A.C. van Schaick en 'Grondrechten in de platformeconomie' van prof.mr. J.H. Gerards besproken. Bert van Schaick beschrijft in zijn preadvies hoe digitalisering dwingt tot bezinning op traditionele uitgangspunten van het vermogensrecht. Janneke Gerards belicht in haar preadvies de ontwikkeling van de opkomst van de platformeconomie en verkent de gevolgen daarvan voor de grondrechten in brede zin. De beide preadviseurs leiden het thema ter jaarvergadering kort in, waarna een discussie plaatsvindt.

De vergadering is toegankelijk voor leden. Aanmelden voor de bijeenkomst doet u via www.verenigingburgerlijkrecht.nl of per e-mail (info@uitgeverijparis.nl). Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via www.verenigingburgerlijkrecht.nl/aanmelden-lidmaatschap.

Aanmelding: leden van de VBR kunnen zich aanmelden via www.verenigingburgerlijkrecht.nl of per e-mail (info@uitgeverijparis.nl)
Meer informatie: http://www.verenigingburgerlijkrecht.nl/nieuws/82-vbr-2019