Milieurecht in transitie – Jubileum – 40 jaar VMR

Datum en tijd:
29 september 2022 14:00 - 22:00 uur

Locatie:
Geertekerk

Utrecht

Ondanks enorme technologische vooruitgang en ontwikkeling, kampt de wereld met grote problemen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. In Nederland specifiek ook met stikstofdepositie, verdroging, vernatting, bedreigingen voor de gezondheid en de aantasting van de (kwaliteit van de) leefomgeving. Innovatieve oplossingen zijn noodzakelijk. Hoe kan de maatschappij zich efficiënt en effectief aanpassen? Hoe kan de Nederlandse samenleving op een eerlijke manier worden bijgestuurd?

Er is een rol voor het milieurecht in deze transitie. En dus ook voor de VMR. Welke rol moet het milieurecht spelen? Waar faciliteert het milieurecht de gewenste transitie en waar is verandering van milieurecht gewenst om transitie te bereiken? Op welke wijze kan het milieurecht de noodzakelijke transitie(s) faciliteren, stimuleren en zo nodig afdwingen? Deze vragen staan centraal op het jubileumcongres van de VMR op 29 september 2022.

Sprekers geven hun visie op de maatschappelijke uitdagingen (I) en beschouwen twee thema’s (biodiversiteitsverlies en klimaatverandering) vanuit wetenschap en praktijk (II). We horen uiteraard ook van de VMR-leden (III).

We vieren tijdens deze dag het 40-jarig bestaan van de VMR als kennisnetwerk en sluiten de dag feestelijk af met een vegan walking dinner. We hopen van harte velen van u te verwelkomen op deze bijzondere middag!

Kosten: VMR-leden gratis, niet-leden €85
Aanmelding: https://www.milieurecht.nl/activiteiten/153/jubileum-40-jaar-vmr-milieurecht-in-de-transitie/inschrijven
Meer informatie: https://www.milieurecht.nl/vmr-jubileum-milieurecht-in-transitie