Juridische studiemiddag ‘Gesloten jeugdhulp: toekomstbestendig?’

Datum en tijd:
27 mei 2019 09:00 - 17:00 uur

Locatie:
Universiteit Leiden

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Steenschuur 25

2311 ES Leiden

De afdeling Jeugdrecht van Universiteit Leiden nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de juridische studiedag ‘Gesloten jeugdhulp: toekomstbestendig?’ op maandag 27 mei 2019.

Recent is een tweetal proefschriften verschenen over de gesloten jeugdhulp. Ook is er in de media momenteel veel aandacht voor gesloten jeugdhulp, waarbij veel kritiek te horen is op onder meer de toegang tot gesloten jeugdhulp en vrijheidsbeperkingen tijdens gesloten jeugdhulp, waaronder het gebruik van de isoleercel. Dit alles roept de vraag op hoe toekomstbestendig de gesloten jeugdhulp is.

Tijdens deze studiedag zullen – onder voorzitterschap van prof. mr. drs. Mariëlle Bruning – de bevindingen uit de beide dissertaties over gesloten jeugdhulp worden gepresenteerd en zal er vanuit verschillende perspectieven worden gereflecteerd op deze bevindingen en aanbevelingen. Onder andere mr. dr. Peer van der Helm, mr. dr. Sophie de Valk, mr. drs. Marije Jeltes, mr. Ellen van Kalveen, drs. Lisa Westerveld, mr. Maartje Berger en mr. dr. Maria de Jong-de Kruijf, zullen aan het woord komen.

Prijs: € 250,- voor advocatuur en € 150,- voor overige deelnemers (inclusief consumpties, lunch en borrel).
Meer informatie en aanmelden: www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2019/studiedag-gesloten-jeugdhulp-toekomstbestendig/