Interactief webinar CCRA: “preverbal children”

Hoe kan in het recht daarmee worden omgegaan?

Datum en tijd:
26 januari 2021 19:30 - 21:30 uur

Locatie:
Online

Door: mw. dr. E.M. (Eveline) Euser (orthopedagoog en Infant Mental Health specialist), mw. prof. dr. C. (Chantal) Mak en mw. mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf

Preverbale kinderen: wat zeggen zij ons? De groep kinderen die nog niet kan spreken is een groep die ons voor uitdagingen stelt. Hoe vertegenwoordigen we baby's en peuters die ons niet met woorden kunnen vertellen wat ze beleven?

In dit CCRA webinar op dinsdag 26 januari zal orthopedagoog en Infant Mental Health specialist dr. Eveline Euser ons meer vertellen over de ontwikkeling van zeer jonge, preverbale kinderen. Hoe zit het met de ontwikkeling van een foetus in de buik, hoe beleven jonge kinderen stress, en hebben ze eigenlijk het geheugen om die stress ook te onthouden? Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden zal Eveline Euser u meenemen in de wereld van het jonge kind.

Ook juridisch zijn er specifieke vraagstukken met betrekking tot de groep preverbale kinderen. Chantal Mak - hoogleraar aan de UvA in het bijzonder fundamentele rechten en privaatrecht - zal daarbij het betoog van Eveline Euser ondersteunen vanuit mensenrechtelijk oogpunt en Coby de Graaf - directeur van het CCRA - vanuit het perspectief van de rechten het Kind (IVRK).

Doelgroep

Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, pedagogen, psychologen, studenten en andere belangstellenden.

Kosten: € 50
NOvA-punten: voor 1 webinar 1 PO-Juridisch
Aanmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwvqGoEkhOfFAFd_tAdZL5m-BXcxNNGv4qbXQcvusgVHTAg/viewform
Meer informatie: www.ccra.nl en info@ccra.nl


Save the date!

Seminar "de rol van de advocaat en rechter in familie- en jeugdzaken"
vrijdag 21 mei 2021

Sprekers: mw. mr. D.J.I. (Dianne) Kroezen (advocaat), dhr. mr. M.R.P. (Michiel) Hoppenbrouwers (advocaat) & dhr. mr. A.V.T. (Toine) de Bie (Senior Raadsheer Gerechtshof Amsterdam)
Dagvoorzitter: mw. mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf (directeur CCRA)

Geïnteresseerden kunnen zich middels deze link opgeven voor de interesselijst en zo als eerste de aanmeldlink voor het seminar van 21 mei ontvangen.