Impact Night 2019: Hoe maken we het verschil?

Op weg naar een duurzame samenleving

Datum en tijd:
3 juni 2019 19:00 - 22:00 uur

Locatie:
Aula Academiegebouw

Domplein 29

3512 JE Utrecht

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) nodigt u van harte uit op 3 juni op de Impact Night 2019.
Tijdens de REBO Impact Night 2019 staat de vraag centraal hoe we de transitie maken naar een duurzame samenleving. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor deze transitie? Wat kunnen en mogen we verwachten van de overheid, en wat is de rol van bedrijven? Of moeten we het hebben van maatschappelijke organisaties en/of burgerinitiatieven? Wat kunnen burgers zelf doen? Nudges, kleine zetjes in de gewenste richting, kunnen hierbij helpen. Maar hoe maken we die mogelijk, en wie moet dat doen? Is dat toch weer een kwestie van overheidsinterventies? En welke verantwoordelijkheid heeft de universiteit eigenlijk?
Tijdens een inspirerend avondprogramma kunt u een bijdrage verwachten van key note spreker Peter Glas, de Deltacommissaris. Ook gaan onze wetenschappers prof. Lars Tummers, dr. Helen Toxopeus en prof. Chris Backes in gesprek met experts uit de praktijk: Els Otterman, Hoogheemraad het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Roland Amoureus, directeur Public Affairs van Renewi en Plastic Soup Surfer Merijn Tinga.
Na afloop van de Impact Night (vanaf 21:15 uur) nodigen wij u uit om een feestelijke borrel te drinken met uw (oud-)studiegenoten, vrienden, collega’s en/of externe partners.

Kosten: gratis
Aanmelding: https://fd21.formdesk.com/universiteitutrecht/impactnight2019-6
Meer informatie: www.uu.nl/agenda/impact-night-2019-hoe-maken-we-het-verschil