Symposium 5 jaar nieuwe arbitragewet

Nieuwe datum

Datum en tijd:
21 januari 2021 13:00 - 18:30 uur

Locatie:
The Hague Hearing Centre

Anna van Buerenplein 29

2595 DA Den Haag

Dit symposium zou oorspronkelijk plaatsvinden op 26 maart 2020.

Op 21 januari 2021 organiseren de rechtenfaculteiten van de universiteiten van Groningen, Maastricht, Leiden en Rotterdam in samenwerking met de Dutch Arbitration Association een symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de huidige arbitragewet.

Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de vraag of de doelstellingen van de wet zijn gehaald, of arbitrage nog wel toegankelijk is voor een bredere groep van rechtzoekenden en op de vraag welke rol mediation in combinatie met arbitrage kan spelen. Tevens zal uitgebreid worden stilgestaan bij de meest ingrijpende wijzigingen van de huidige wet ten opzichte van de oude wet en zullen innovatieve voorstellen voor feedback aan de aanwezigen worden voorgelegd.

Kosten: € 75 voor advocaten, € 25 voor niet-advocaten
Aanmelding: k.t.galli@rug.nl
Meer informatie: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/symposium-5-jaar-nieuwe-arbitragewet