Ars Aequi april 2018

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-04-2018

      Ars Aequi april 2018

      Omschrijving

      In dit nummer leidt René Brouwer ons door de ontstaansgeschiedenis van de term ‘persoon’ in het westerse recht, vanaf een Etruskische grafkamer, via de Grieken en Romeinen en zo het westerse recht in.

      Verder onderzoekt Hansko Broeksteeg de juridische positie van zelfstandige bestuursorganen aan de hand van de Zorginstituut-casus. Jo Dorscheidt schrijft over het vaststellen van de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten vanaf 12 jaar; hoe kan die wilsbekwaamheid worden vastgesteld? En Mark Heemskerk bespreekt of het pensioenontslag van rechters bij 70 jaar leeftijdsdiscriminatie is, of verstandig beleid.

      Uiteraard ontbreken ook de vaste rubrieken niet. Op de Blauwe pagina’s gunt Pauline Westerman ons een blik op rechtvaardigheid door de ogen van Hugo de Groot. Marc Loth neemt de Urgenda-zaak als voorbeeld om uit te leggen hoe er op heel verschillende manieren naar rechtseenheid in de meergelaagde rechtsorde kan worden gekeken. In zijn amuse schrijft Harry van Drongelen over de flexibilisering van arbeid en Dave van Toor vertelt over zijn proefschriftonderzoek over het belang van de zwijgplicht voor de geestelijke gezondheid van verdachten.

       

      Inhoudsopgave

      Opinie

      Redactioneel - De mythe van bestuurdersaansprakelijkheid
      Pjotr Broere & Olivier Oost
       
      Amuse - De wetgever als gangmaker van de flexibilisering van de arbeid
      Harry van Drongelen
       
      Medische behandeling en de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten
      Jo Dorscheidt
       
      Rechters ontslaan bij 70 jaar: leeftijdsdiscriminatie of verstandig beleid?
      Mark Heemskerk
       
      Column - Recht en commons
      Ewoud Hondius 
       
      Column - Tucht en recht
      Sander Steneker
       

      Verdieping

      De oorsprong van de term persoon in het westerse recht
      René Brouwer
       
      Een miljardenuitgave zonder parlementaire instemming. Over de regelgevende bevoegdheid van zelfstandige bestuursorganen
      Hansko Broeksteeg
       

      Annotaties

      Eenheid in verscheidenheid? Tenuitvoerlegging van een Zwitserse arbitrale uitspraak voorzien van een Nederlands exequatur in Curaçao?
      Prof.mr. A.W. Jongbloed
      HR 8 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:3104
       
      Een historische uitspraak over gaswinning?
      Prof.mr.dr. K.J. de Graaf & prof.mr.dr. A.T. Marseille
      ABRvS 15 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3156
       
      Hoe een belastingmaatregel tegelijkertijd discriminatoir en niet-discriminatoir kan zijn. Over ‘grensoverschrijdende’, ‘zusjes-’ en ‘papillon-fiscale-eenheden’ in de vennootschapsbelasting
      Mr.dr. M.F. de Wilde
      HR 15 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:3128
       

      Rode draad 'Rechtseenheid'

      Eenheid in gelaagdheid. Over formele en materiële rechtseenheid in een meergelaagde rechtsorde
      Marc Loth
       

      Literatuur

      Proefschrift - Een schuldig geheugen? Het belang van het zwijgrecht voor de geestelijke gezondheid van de verdachte
      Dave van Toor
       
      Boeken
       
      Nieuwe boeken
       

      Blauwe pagina's 'Rechtvaardigheid'

      Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid
      Pauline Westerman
       

      En verder

      Nieuws & Agenda
       
      Colofon

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie