Ars Aequi november 2017

   • Deze uitgave is leverbaar als:

   Soort uitgave: 

   ISSN: 2212-5205

   Verschijningsdatum: 01-11-2017

      Ars Aequi november 2017

      Omschrijving

      Het novembernummer van Ars Aequi is een themanummer over de rol van de jurist in de maatschappij. De integriteit en het verantwoordelijkheidsbesef van de jurist in academie en praktijk wordt in zes bijdragen door verschillende auteurs behandeld. De redactie hoopt met dit nummer niet slechts antwoorden te bieden, maar ook uit te nodigen tot een verder debat.

      Jan Vranken schrijft over integriteit en onafhankelijkheid in de rechtswetenschap en Rob van Gestel bespreekt de vraag of tegenspraak binnen de rechtswetenschap voldoende georganiseerd is.Rick Lawson behandelt de kwaliteit en kwantiteit van juridische promoties, terwijl Anne Ruth Mackor onderzoekt of rechtswetenschappelijke interpretaties ware beschrijvingen van het positieve recht kunnen zijn? Iris van Domselaar vraagt zich af of het ethisch minimalisme in de corporate advocatuur te verdedigen is, en Thomas Mertens, tot slot, bespreekt in zijn bijdrage een onlangs verschenen biografie over de nazirechter Konrad Morgen.

      Naast deze bijdragen zijn in dit nummer ook de vaste rubrieken te vinden. Erik de Kloe schrijft een 'ode' aan art. 35 lid 3 Fw, en in de Rode draad legt Marjan Peeters uit hoe broeikasgasemissierichtlijnen werken. Daarnaast ontbreken ook de annotaties, wetgevingsrubriek en de boekaankondigingen deze maand niet. Veel leesplezier gewenst!

      Inhoudsopgave

      De rol van de jurist in de maatschappij

      Woord vooraf
      Olivier Oost, Lisa Münchow, Jim van Mourik & Pjotr Broere
       
      Pas als het deugt mag het. Over integriteit in rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland
      Jan Vranken

      Tegenspraak in de rechtswetenschap
      Rob van Gestel
       
      Promoties onder het vergrootglas
      Rick Lawson
       
      Bestaat waarheid in een normatieve rechtswetenschap?
      Anne Ruth Mackor

      Een eerlijke deal? Over ethisch minimalisme in de corporate advocatuur
      Iris van Domselaar
       
      Boekbespreking - Welk recht & welke ethiek? Over Konrad Morgen. The conscience of a Nazi Judge
      Thomas Mertens
       
      Column - De rol van de iur.cand. in de maatschappij
      Ewoud Hondius 
       
      Column ‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ - Tussen ons en de chaos staat het recht
      Harm Kloosterhuis


      Annotaties & Wetgeving

      Verkrijgingstitel bij verdeling 
      Prof.mr. A.J.M. Nuytinck
      Hoge Raad 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2274
       
      Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW? Anders de Hoge Raad
      Prof.mr. S.M. Bartman & mr. J. van der Kraan
      Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:546
       
      Afdrachtregeling SP: het einde in zicht?
      Prof.mr. R.J.B. Schutgens & mr. E.G.A. van der Werf
      Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:843
       
      Wetgeving - Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
      Mr. J.M.I. Vink
       

      Rode draad 'Te land, ter zee en ik de lucht'

      De Europese handel in broeikasgasemissierechten: naar verbeteringen in de toepassing
      Marjan Peeters
       

      literatuur

      Boeken
       
      Nieuwe boeken
       

      Ode aan de schakelbepalingen

      Artikel 35 lid 3 Fw: een impliciete maar noodzakelijke schakelbepaling met een aantal knelpunten
      Erik de Kloe
       

      En verder

      Nieuws & agenda

      Colofon

      Recensies

      Deze uitgave heeft nog geen recensie

      Schrijf een recensie