Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s

Boekbespreking. Elbert de Jong promoveerde op 3 juni 2016 op het onderwerp ‘voorzorgverplichtingen, over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s’. De Jongs proefschrift verscheen in de reeks van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law en ziet op de vraag naar toepasbaarheid van het aansprakelijkheidsrecht op onzekere risico’s.

Het boek sluit goed aan bij de actualiteit, die zich kenmerkt door een aanhoudende zoektocht naar vooruitgang, waarin technologische innovatie een drijvende kracht is. Technologische innovatie heeft echter ook negatieve neveneffecten voor mens en natuur. Onontkoombaar is dan dat het proces van innovatie een bepaalde mate van wetenschappelijke onzekerheid over de risico’s van een specifieke innovatie met zich brengt. De Jong noemt in dit kader bijvoorbeeld de onzekerheden over het bestaan van risico’s bij schaliegaswinning, klimaatverandering en nanotechnologie.

Daar waar onzekere risico’s worden gecreëerd ontstaan steeds (nieuwe) verantwoordelijkheidsvragen over de vereiste omgang met deze onzekere risico’s. Daarbij doet zich steeds de vraag aan of en wanneer een actor gerechtvaardigd is om stil te zetten, dan wel voorzorgsmaatregelen dient te treffen. De Jong schenkt in zijn proefschrift aandacht aan de inzetbaarheid van het onrechtmatige daadsrecht in dit kader. Hij behandelt verder de vraag hoe verschillende wetenschappelijke onzekerheden dienen mee te wegen bij het formuleren van aansprakelijkheidsrechtelijke voorzorgverplichtingen bij onzekere risico’s en biedt tot slot gezichtspunten voor de vraag wat toepassing van het aansprakelijkheidsrecht kan betekenen voor actoren die onzeker risicovol gedrag uitvoeren. (PB)

E.R. de Jong
Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s
Diss. Utrecht, Den Haag: Boom juridisch 2016, 292 p., € 69

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *