Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk.

Boekbespreking. Bij coassurantie verzekert meer dan één verzekeraar tegelijkertijd (een deel van) hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar. Coassurantie kennen we enkel in Nederland en in Engeland. Deze tweede druk van Verzekering ter beurze bevat een zeventiental bijdragen van diverse auteurs, waarvan een groot aantal ten opzichte van de eerste druk is geactualiseerd en bewerkt. Ook zijn nieuwe bijdragen toegevoegd over herverzekering, zeecascoverzekering en sanctiewetgeving.

De opstellenbundel beoogt inzicht te bieden in de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen van coassurantie. Daartoe wordt een groot aantal thema’s van coassurantie aangesneden, waaronder de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst in coassurantie, coassurantie en mededinging, de goederenverzekering en assurantiebelasting. Voor de in verzekeringsrecht geïnteresseerde is dit boek een must! (PB)

N. van Tiggele-van der Velde e.a. (red.)
Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk.
2e druk, Serie Onderneming & Recht 67, Deventer: Wolters Kluwer 2017, xxiv + 635 p., € 82,50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *