Uitleg van rechtshandelingen

Boekbespreking. Woorden zijn, zo weten we sinds Paul Scholten, nooit duidelijk. Steeds is uitleg vereist om de betekenis van bepalingen in overeenkomsten, leverings­aktes en bijvoorbeeld de statuten van een rechtspersoon vast te stellen. Die uitleg geschiedt aan de hand van een leerstuk dat zich sinds Haviltex almaar verder heeft verfijnd. Niet alleen schetsen de preadviezen van Schelhaas en Valk die ontwikkeling, ook maken ze lezens­waardige excursies naar inter­nationale situaties en naar andere rechtsstelsels. De preadviseurs reiken bovendien een handzaam overzicht aan van de snel opvolgende, soms lastig te plaatsen arresten van de Hoge Raad. (KvV)

H.N. Schelhaas & W.L. Valk
Uitleg van rechtshandelingen
Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht, Zutphen: Paris 2016, 190 p., € 36,50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.