Turnaround Management

Boekbespreking. Volgens de auteurs bestaat een eensluidende definitie van turn­around management niet. Wie de term ontleedt, komt echter een goed eind: turn­around management ziet op het proces van het ‘omkeren’ van een bepaalde situatie, waarbij de term is gerelateerd aan het afwentelen van een faillissement in samenhang met het bevorderen van duurzaam herstel van de onderneming. Als zodanig bevindt turnaround management zich op het snijvlak tussen bedrijfswetenschappen en insolventierecht.

Het eerste deel van het boek beziet de theoretische achtergrond van turn­around management, de oorzakenanalyse van de neergang van een onderneming, het proces van turnaround en de juridische mogelijkheden om een turnaround af te dwingen. In het laatste hoofdstuk wordt aan de hand van casus aangetoond dat de praktijk weerbarstiger is dan in de voorgaande hoofdstukken was geschetst.

Dit eerste boekdeel leest als een praktisch handboek en bereikt slechts een marginale diepgang. Voor zover ik kan inschatten zal het wellicht behulpzaam zijn voor de praktijk, maar zeer concrete handvatten worden de lezer niet aangereikt. Op verschillende plaatsen worden aandachtspunten geformuleerd, maar de verhouding tussen verschillende sets daarvan wordt niet geheel duidelijk. Moeten bijvoorbeeld de ‘tien vuist­regels ter afwending van financiële moeilijkheden’ (par. 5.5) worden aangehouden, of juist de door de auteurs opgestelde ‘Turn­around Gedragscode’ (par. 5.6)? Wellicht is dat ook te veel gevraagd van een boek; indien alle stappen van een turn­around te preciseren zouden zijn, zou immers eenieder een faillissement kunnen afwenden.

Het tweede deel van het boek focust op bedrijfswetenschappelijke benaderingen van het insolventierecht. Berekeningen van discounted cashflow-methoden zullen niet voor iedere jurist zijn weggelegd, waardoor dit deel meer diepgang bereikt dan het eerste maar niet alle juristen in even grote mate zal aanspreken.

In het boek had hier en daar meer aandacht besteed kunnen worden aan het insolventierecht, maar wellicht is die verwachting te dogmatisch ingestoken. Niet voor niets maakt het boek deel uit van de serie Recht en Praktijk. (FvdP)

J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren & J.I. van der Rest (red.)
Turnaround Management
Recht en Praktijk deel InsR7, Deventer: Wolters Kluwer 2016, 242 p., € 75

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *