The Role of Choice of Law Rules in Shaping Free Movement of Companies

Boekbespreking. In dit boek beschouwt Myszke-Nowakowska de IPR-problematiek die bestaat met betrekking tot de vrijheid van vestiging door de verschillende opvattingen van lidstaten van de Europese Unie. Deze problematiek kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een lidstaat de leer van de werkelijke zetel aanhangt, en een andere lidstaat volgens de incorporatieleer het recht van het land van oprichting als toepasselijk recht beschouwt.

De problematiek wordt in beeld gebracht door een grondige analyse van alle rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over dit onderwerp, en de Europese wetgeving op dit gebied. De auteur bespreekt het onderwerp op systematische wijze door onderscheid te maken tussen inreis- en uitreissituaties, situaties waar een vennootschap van een lidstaat die de incorporatieleer aanhangt vertrekt naar een lidstaat die de leer van de werkelijke zetel aanhangt en vice versa. Na de analyse van de relevante rechtspraak volgt een bespreking van de relevante Europese en nationale wetgeving en initiatieven. Zo bespreekt dr. Myszke-Nowakowska (de wenselijkheid van) de verschillende harmonisatiepogingen op dit gebied, waaronder de Company Law ­directives, the Statute on a European Private Company.

Dit boek is zeker een aanrader voor iedere lezer die een helder en compleet beeld ambieert over Europees vennootschapsrecht. (CdK)

M. Myszke-Nowakowska
The Role of Choice of Law Rules in Shaping Free Movement of Companies
Cambridge/Mortsel: Intersentia 2014, xiv + 292 p., € 75

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *