The Possibility of a European Judicial Culture

Boekbespreking. Op 21 november 2014 hield Elaine Mak, bijzonder hoog­leraar Empirische studie van het publiekrecht, haar inaugurele rede aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, inzake de vraag of het mogelijk is om tot een gemeenschappelijke rechts­cultuur te komen. Dit boek(je) vormt een schriftelijke neerslag van die rede.

Mak signaleert dat waar steeds meer juridische problemen een grensoverschrijdend of zelfs globaal element kennen, de trend van globalisering tegelijkertijd weerstand oproept. Nationale rechters dienen in toenemende mate recht van Europese oorsprong toe te passen en hun positie ten opzichte van Europese rechters te bepalen, hetgeen niet in alle lidstaten even vanzelfsprekend is; bovendien dient de nationale rechter bij het wijzen van een uitspraak oog te hebben voor veranderende maatschappelijke verwachtingen. Tegelijkertijd wijst Mak op de toegenomen en breed gedragen aandacht voor multidisciplinariteit en empirie in het recht. In respons op de vraag of een European Judicial Culture gerealiseerd kan worden, benoemt Mak zowel kansen als uitdagingen. Het is in dat verband aan de lezer om te beslissen of het glas halfleeg, dan wel halfvol is. Deze en andere bespiegelingen maken het (zeer behapbare) The Possibility of a European Judicial Culture interessant genoeg om meerdere malen door te lezen. (TiK)

E. Mak
The Possibility of a European Judicial Culture
Oratie EUR, Den Haag: Eleven International Publishing 2015, 27 p., € 18

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *