The Human Rights of Migrant Women in International and European Law

Boekbespreking. Dit boek vraagt aandacht voor de discriminatie van vrouwen die besloten ligt in EU-regelgeving en nationale wetgeving, bij het reguleren van het familieleven en de werkgelegenheid voor vrouwelijke migranten. Het boek richt zich specifiek op vrouwen die uit derdewereldlanden geëmigreerd zijn naar een land binnen de Europese Unie met een reguliere verblijfsvergunning voor familie- of werkredenen.

De stelling van de auteur is dat het Europees migratierecht vrouwen aanzienlijk achterstelt. De auteur baseert deze stelling op verschillende onderzoeken die aan de orde komen in het boek. De kern van het boek is er echter op gericht na te gaan of mensenrechten voldoende aanknopingspunten bieden om deze discriminatie tegen te gaan. (CdK)

F. Staiano
The Human Rights of Migrant Women in International and European Law
Den Haag/Turijn: Eleven International Publishing/G. Giappichelli Editore 2016, 118 p., € 55.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *