Slachtoffers en straf

Boekbespreking. Slachtoffers en straf is de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen door Jeroen ten Voorde. In zijn oratie bespreekt Ten Voorde de rol die verklaringen van slachtoffers zouden moeten spelen in het strafproces. De oratie is een reactie op een wetsvoorstel waarin het spreekrecht wordt verruimd zodat slachtoffers ook kunnen aangeven welke straf zij vinden dat aan de verdachte moet worden opgelegd. Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer ontstond discussie over de vraag in hoeverre de rechter met het standpunt van het slachtoffer over de op te leggen straf rekening moet houden. Rechtswetenschap en -praktijk lijken deze vraag negatief te beantwoorden, mede vanwege de angst voor wraakgevoelens van het slachtoffer en disproportionele straffen. Ten Voorde verdedigt dat de vergeldingstheorie leidend moet zijn bij het beantwoorden van deze vraag. Hij betoogt dat de opinie van slachtoffers en nabestaanden over de op te leggen straf wel van belang is, maar niet centraal mag staan bij het bepalen van de straf. (CdK)

J.M. ten Voorde
Slachtoffers en straf
Oratie Leiden, Den Haag: Boom juridisch 2016, 44 p., € 13.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *