Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht

Boekbespreking. Dit proefschrift gaat over proceskostenveroordeling en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de rechter in intellectuele-eigendomszaken (IE-zaken). IE-zaken kunnen prijzig zijn, omdat een ruime of volledige proceskostenveroordeling sinds de implementatie van artikel 14 van de IE-Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) in artikel 1019h Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) mogelijk is. Wat zijn de consequenties van die regel voor de toegang tot de rechter in IE-zaken? Aan de hand van een schets van het relevante beoordelingskader, literatuur- en jurisprudentieonderzoek, rechtsvergelijkend en rechtseconomisch onderzoek onderzoekt Vrendenbarg hoe de Nederlandse invulling van de proceskostenveroordeling in IE-zaken zich verhoudt tot het Europees recht. Op basis hiervan doet zij aanbevelingen ter bevordering van een meer EU-conforme proceskostenveroordeling in IE-zaken. Aan de hand van haar onderzoeksresultaten worden ook in breder verband analyses gemaakt. Zo onderzoekt Vrendenbarg onder meer of de forfaitaire kostenvergoeding die geldt voor overige civiele procedures in overeenstemming is met Europees recht en de toegang tot de civiele rechter in het algemeen. (PB)

C.J.S. Vrendenbarg
Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken. Regelingen over proceskosten getoetst aan het EU-recht
Diss. UL, Serie Burgerlijk Proces & Praktijk XIX, Deventer: Wolters Kluwer 2018, 444 p., € 79

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *