Oslo Principles on Global Climate Obligations

Boekbespreking. Dit boekje geeft inzicht in de totstandkoming en betekenis van de Oslo Principles on Global Climate Obligations (hierna: ‘Oslo Principles’ of ‘Principles’). De Oslo Principles zijn begin 2015 opgesteld door een groep juridische experts, met de intentie de juridische verplichtingen van staten en organisaties met betrekking tot klimaatverandering vast te stellen. De auteurs hopen dat de principes bijdragen aan de ontwikkeling van juridische precedenten op basis van doctrine en beginselen.

Het boek vangt aan met de Oslo Principles zelf: een document met algemene beginselen en specifieke verplichtingen. De auteurs hanteren een enigszins apocalyptische toon, die duidelijk de noodzaak van het initiatief poogt te onderstrepen.

Het commentaar over de Principles dat hierop volgt, vangt aan met een kunstig citaat: ‘It is against the law of nature that any waste should be committed to the disadvantage of succeeding tenants’. Dergelijke citaten doen vermoeden dat de auteurs niet alleen eerder­genoemde doelen nastreven, maar ook mensen willen inspireren voor hun queeste.

Het commentaar zet uiteen hoe de groep te werk is gegaan, en geeft inzicht in de juridische grondslagen van de principes – waaronder mensenrechten en het onrechtmatigedaadrecht. Bij jurisprudentie en literatuur wordt uitgebreid stilgestaan. Aanvankelijk geschiedt dit in zijn algemeenheid, om zich uiteindelijk toe te spitsen op de Principles zelf.

Hierna stopt het boek tamelijk abrupt, aangezien een afsluitende tekst ontbreekt. Toch lijkt dit enigszins gepast. Het verhaal van de Oslo Principles is immers pas net begonnen; een conclusie is op dit moment misschien te voorbarig. Hoewel hun waarde nog moet blijken, staan de principes wereldwijd in de belangstelling. Met het oog op verschillende (juridische) ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, waaronder de Urgenda-zaak en de Klimaattop in Parijs (november en december 2015), zal de toekomst van de Oslo Principles zeker interessant worden. (FvdP)

Expert Group on Global Climate Obligations
Oslo Principles on Global Climate Obligations
Den Haag: Eleven International Publishing 2015, 89 p., €19,50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *