Legal Aspects of Automated Driving. On Drivers, Producers, and Public Authorities

Boekbespreking. Het proefschrift van Vellinga ziet op de juridische aspecten van volledig autonome voertuigen. Het uitgangspunt van het boek is dat de bestuurder in de komende jaren of decennia wordt vervangen door een geautomatiseerd systeem dat alle rijtaken overneemt. De centrale onderzoekvraag van het proefschrift is: zijn er wettelijke maatregelen op het gebied van de verkeerswetgeving en het aansprakelijkheidsrecht nodig om de inzet van autonome voertuigen op de openbare weg in de EU te vergemakkelijken, en zo ja, welke?

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin onder meer de onderzoekvraag en onderzoekmethodes worden besproken. In hoofdstuk 2 worden de verschillende wijzen van regulering van het testen van autonome voertuigen besproken. Hierbij wordt ingegaan op de mogelijkheid van bindende wetgeving (al toegepast in Californië), niet-bindende regelgeving (Verenigd Koninkrijk) en een vergunning of ontheffing per geval (Nederland). In hoofdstuk 3 wordt de internationale verkeerswetgeving besproken. Verschillende verdragen vereisen dat ieder rijdend voertuig een bestuurder heeft. Vellinga doet verschillende voorstellen om deze verdragen op het punt van het bestuurdersbegrip aan te passen aan de komst van autonome voertuigen. In hoofdstuk 4 wordt de veranderende rol van andere betrokken partijen (de producent van het autonome voertuig, de eigenaar van het voertuig en de wegbeheerder) besproken. Tevens worden de juridische gevolgen van deze veranderende rollen besproken. In aanvulling hierop wordt in hoofdstuk 5 ook de Europese Productaansprakelijkheidsrichtlijn besproken. De auteur betoogt onder meer dat het wenselijk is om software onder deze richtlijn te laten vallen, teneinde een maximale consumentenbescherming te bereiken op dit gebied. In hoofdstuk 6 wordt ook nog aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de wegbeheerder naar Nederlands recht.

Vellinga geeft in haar boek een groot aantal oplossingen voor de door haar geconstateerde problemen. Zoals ze zelf ook besluit, vereisen deze inspanningen van wetgevers op zowel nationaal als internationaal niveau. Ze concludeert dan ook dat er snel een start moet worden gemaakt met deze wetgeving, zodat het juridisch kader op tijd gevormd is. Het boek vormt een uitgebreid en gedegen onderzoek dat lezenswaardig is voor zowel de wetgever als voor juristen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. (MR)

N.E. Vellinga
Legal Aspects of Automated Driving. On Drivers, Producers, and Public Authorities
Diss. RuG, 241 p., geen handelseditie beschikbaar, online beschikbaar via https://doi.org/10.33612/diss.112916838

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.