Klokkenluiders in perspectief. Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders

Boekbespreking. Wie als werknemer of ambtenaar een misstand publiekelijk aan de kaak stelt, vergaat het dikwijls slecht. Niet zelden wacht een klokkenluider intimidatie, ontslag en langslepende juridische procedures. Nederlands bekendste klokkenluider, Fred Spijkers, kreeg zelfs het stempel ‘politiek psychiatrisch geval’ in zijn personeelsdossier, nadat hij zich had uitgesproken over de ondeugdelijke landmijnen van het Ministerie van Defensie. Binnenkort genieten klokkenluiders evenwel de bescherming van het Huis voor klokkenluiders, een nieuwe instantie die misstanden onderzoekt en klokkenluiders van advies dient. Een hiertoe strekkend wetsvoorstel (34105) ligt bij de Eerste Kamer.

De aan de Vereeniging Handelsrecht uitgebrachte preadviezen van 2015 bezien dit wetsvoorstel vanuit verschillende invalshoeken. Zo richt Verdam zich op de ondernemingsrechtelijke aspecten, waar Govaert en Helstone de arbeidsrechtelijke bescherming van een klokkenluider bespreken. Eveneens interessant is het preadvies van Van Uden, die zich afvraagt of de Amerikaanse praktijk om klokkenluiders vorstelijk te belonen navolging verdient. Moet een klokkenluider een percentage opstrijken van de wegens de misstand opgelegde boete? Civielrechtelijke aspecten zijn in de goede handen van preadviseurs Kuijpers en Kortmann. Is het wel verstandig de door het Huis voor klokkenluiders verrichte onderzoeken openbaar te maken? Zet dit niet de deur open voor vergaande naming and shaming van een organisatie, zonder dat een rechter eraan te pas is gekomen?

De acht preadviezen bieden samengenomen een veelomvattende, kritische bespreking van het wetsvoorstel. Wie zich wil verdiepen in het Huis voor klokkenluiders, kan niet om dit boek heen. (KvV)

J. Brabers e.a.
Klokkenluiders in perspectief. Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders
Preadviezen Vereeniging Handelsrecht, Zutphen: Paris 2015, 190 p., € 39,50

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *