Inleiding in de shari’a. Een kennismaking met het recht van de islam en van de islam-georiënteerde wereld

Boekbespreking. De titel Inleiding in de shari’a kan wellicht voor enige verwarring zorgen, nu men de shari’a vaak uitsluitend associeert met wat Van der Velden het ‘islamitische strafrecht’ noemt. Niets is minder waar: de shari’a – vertaald als ‘de weg naar de (lavende) bron’ – is een normencomplex dat op gezag van Allah het gedrag van de mens alomvattend regelt. Zo ziet de shari’a op situaties die ook Nederlands recht eigen zijn, zoals huwelijk en erving, maar bevat het ook aanbevelingen als tandenpoetsen en een verbod voor de rechter om vonnis te wijzen als hij hoognodig zijn behoeften moet doen.

Deze alomvattendheid en de innige verwevenheid met de islamitische religie levert een uiterst complex rechtsstelsel op, met vele (sub-)bronnen en stromingen. Van der Velden legt deze complexiteit uit in een heldere inleiding, waarna hij het islamitische recht bespreekt per rechtsgebied naar westerse indeling. Zo komen achtereenvolgens het huwelijksrecht (hoofdstukken 2 en 3), verwantschaps- en personenrecht (4 en 5), erf- en schenkingsrecht (6), vermogensrecht (7), recht van openbaar bestuur (8), strafrecht (9), procesrecht (10) en grensoverschrijdend recht (11) aan bod. Deze indeling resulteert in een duidelijke structuur, aan de hand waarvan een lezer met beperkte tijd of interesse gemakkelijk aansprekende thema’s kan selecteren.

Hoewel sommige delen meer aandacht van de lezer vragen dan andere door een hoge informatiedichtheid en het gebruik van Arabische termen, is Van der Velden geslaagd in het schrijven van een laagdrempelig boek. Inleiding in de shari’a geeft veel inzichten in de islamitische wereld en reikt zo belangrijke nuances aan die velen onbekend zullen zijn. Tevens kan het boek een startpunt vormen voor een intrigerende rechtsvergelijking. Een aanrader voor iedere jurist, en misschien wel voor iedereen die zich mengt in het maatschappelijk debat over het onderwerp. (FvdP)

Frans van der Velden
Inleiding in de shari’a. Een kennismaking met het recht van de islam en van de islam-georiënteerde wereld
Boom juridische studieboeken, Den Haag: Boom juridisch 2016, 395 p., € 40

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *